Monday, 16 June 2008

O ensino en Galicia e en WuxiNacín na República Popular China, un estado situado no oeste de Asia con máis de 1300 millóns de habitantes e que ten máis de 5000 anos de cultura.
A visión da vida, a lingua, os costumes, a gastronomía...dos chineses son totalmente diferentes á dos occidentais. Vivín en Wuxi durante 10 anos, aínda que os chineses están cada vez asimilando máis aos occidentais na vestimenta, na forma de vivir e de se divertir, na política... resultoume difícil adpatarme aos cambios cando cheguei a Galicia.


No colexio, tiven que comezar a aprender a ler desde o abecedario, os números etc. O ensino de Galicia e de Wuxi ten enormes diferencias: en Galicia o ensino é obrigatorio ata os 16 anos, en cambio en Wuxi van ao colexio os que poden, xa que o ensino e bastante caro e, por iso, os rapaces considérano como unha oportunidade moi valiosa que lles concederon os seus pais; en Galicia os alumnos están moi ben protexidos polos seus pais e polas leis, un mestre non pode nin tocar (pegar) ao alumnado, os alumnos poden discutir co mestre, en Wuxi os mestres están obrigados a educar ben aos seus alumnos e, en caso necesario, poden pegarlles; en Wuxi, en cada aula hai como mínimo 40 alumnos, o curso comeza o 1 de Setembro e remata o 4 de xullo e, ademási diso hai unha clara diferencia nas horas de estudo dos alumnos: os chineses permanecen polo menos 9 hora no colexio diariamente; en Wuxi, hai un só exame de cada materia ao semestre, a nota que sacan neses exámenes é a que levará nos seus boletíns e a data do exame é fixada pola xunta de educación da provincia, polo que todos os niveis de estudantes terán o exame no mesmo día; en Wuxi, os estudantes son moito máis competitivos ca os de aquí. Todos os colexios ao rematar o curso premian aos 3 alumnos máis excelentes de cada nivel, é, por iso moitos esfórzanse ao máximo; en Wuxi, os alumnos deben realizar as tarefas de limpeza todos os días ao rematar a clase porque esto é considerado parte da formación do ensino...


O bacharelato en China ten unha duración de 3 anos e é o nivel máis difícil, todos o consideran xunto coa selectividade factores que determinarán o futuro, totalmente decisivo. Para estar mellor preparados nos 3 anos de bacharelato, os alumnos só ten 2 días de descanso ao mes, estudan 11 horas cada día. Como se sabe, China é o país que ten maior número de habitantes do mundo, por iso alí é moi difícil atopar un bo traballo e, como consecuencia, os alumnos esfórzanse moitísimo para poder entrar nunha universidade de fama e poder formarse mellor (en China, a universidade en que se estude tamén é un factor determinante). En China cada ano hai unos cantos alumnos que se suicidan pola presión da selectividade ou pola depresión que levaron por non ter sacado a nota xusta para entrar na universidade que desexaban.


En fin, hai moitísimas diferencias entre Wuxi e Galicia.

Shu Quing 2º BACH. IES Sánchez Cantón.
Artigo recén publicado en CARTAFOL, a revista do Equipo de Normalización Ligüiustica do ies Sánchez Cantón

No comments:

Related Posts with Thumbnails