Wednesday, 17 June 2009

De linguas en perigo e o perigo de Galicia Bilingüe. III

Estes días andamos a ler informes da UNESCO e outras iniciativas encamiñadas á protección das linguas en perigo. Lembremos que o Galego está catalogado pola UNESCO como lingua minoritaria en perigo potencial de extinción.

Lemos datos e opinións tan esclarecedoras como:

  • Non importa, en realidade, o número de falantes dunha lingua. En contornos bilingües urbanos, comunidades de 50.000 falantes poden ser totalmente ineficaces para preservar unha lingua minoritaria, se esta non é aprendida debidamente nas escolas e prestixiada a través da prensa, radio e a televisión.
  • Debemos preservar o maior número de linguas posible, aínda que sexa a un alto custo económico. Cada lingua é un inmenso territorio que delimita, dun modo singular, as potencialidades e capacidades da mente.
  • A diversidade e o coñecemento proporcionado pola inmensa cantidade de linguas en perigo é tal que non debemos, en ningún caso, renunciar a eles. É esencial mesmo para promover o desenvolvemento científico e tecnolóxico dado que a interacción de ideas e concepcións diferentes foi sempre o principal motor da capacidade de invención humana.

Fonte : Michael Krauss and Stephen Wurm

Vexamos agora algunhas citas recentes

  • Los nacionalismos excluyentes y arcaicos son un grave peligro para la libertad, la coexistencia de la pluralidad cultural y la convivencia entre diferentes. Lo que más preocupa a la Asociación de Víctimas del Terrorismo es que esos grupos radicales y extremistas, esos nacionalistas extremos y excluyentes, defensores de la imposición lingüística y que quieren eliminar el castellano de nuestro entorno, son los mismos que organizan actos a favor de terroristas,” AVT nun documento de apoio a Galicia bilingüe falando da “imposición” do galego.
  • El informe del Consejo de Europa da un sólido espaldarazo a la red de galescolas puesta en marcha por la Xunta, que no duda en elogiar”. según LVG. (12/12/2008)37:
  • “Se acabaron las galescolas” Núñez Feijoó (entrevista en la COPE, extractada en varios periódicos, p.e. EM 5/03/2009)

Para una análise brillante da situación actual, non deixedes de ler o seguinte documento :

NACIONALISMO Y LIBERTAD LINGÜÍSTICA:
Galicia Bilingüe y la ofensiva contra la normalización de la lengua gallega
XOSÉ LUÍS REGUEIRA
Instituto da Lingua Galega
Universidade de Santiago de Compostela
Para descargar

2 comments:

olga said...

Unha vez máis: Grazas,compañeira.
Acabo de reproducir parte desta entrada tan instructiva.

Anonymous said...

Moi boa coma sempre, eu tamén vou a utilizar parte para unha entrada.

Related Posts with Thumbnails