Sunday, 18 November 2012

Visitamos Rianxo

Organización:

  • Departamento de Lingua Galega e Literatura.
  • ANPA O Verxel
  • Colaboración: Vicedirección, Biblioteca.

A visita foi posible grazas ao concello de Rianxo. O noso agradecemento para o Sr. Alcalde que agardou para nos saudar, para Don Fernando Lavandeira que organizou e coordinou toda a visita, para os dous guías que nos acompañon en todo momento cos seus comentarios. E especialmente para o Profesor Don Xosé Luís Axeitos pola súa completa e datallada explicación no Museo de Manuel Antonio.

Desenvolvemento:

Ao baixarmos do autobús xa nos estaban agardando os guías do Concello. Un grupo comezou a visita polo Museo do Mar e da Pesca, o outro polo Museo de Manuel Antonio. Despois a visita continuou polas rúas e prazas da Vila de Rianxo. Finalmente o alumnado dispuxo dun anaquiño para dar unha volta e repoñer forzas nalgunha cafetaría.

Choveu a noite anterior e continuou á tarde, pero esa mañá en Rianxo luciu o sol. Foi unha mañá perfecta.

Profesorado acompañante: Mª Rosario Sánchez-Gabriel, Xosé Luís Janeiro, Anxo González.

ALGUNHAS LIGAZÓNS DE INTERESE

No comments:

Related Posts with Thumbnails