Monday, 26 March 2007

el final del cuento de hadas

1 comment:

Anonymous said...

Gustoume moito a canción, que amosa una realidade moi triste que desgraciadamente parece non ter fiN...

Espero que pouco a pouco, ademais de progresar cientifica ou tectoloxicamente poidamos chegar a progresaR personalmente e conseguir que estes sucesos, que son as cousas realmente importantes na vida[e vidas son o que quitan], disminúan.

Related Posts with Thumbnails