Monday, 17 September 2007

De visita a Miniterra

É difícil facerse unha idea mental clara dunha situación cando se nos proporcionan os datos utilizando cifras demasiado elevadas. Millóns de persoas morren de fame, millóns de dólares gastados en armamento, aumentan as vítimas da sida... pero frecuentemente son datos carentes de sentido pola súa magnitude. Dende o ano 2001 o proxecto Miniature Earth pretende que visualicemos a poboación do planeta con máis eficacia para resaltar algunhas circunstancias sorprendentes que a miúdo pasan desapercibidas por este motivo. O proxecto propón reducir imaxinariamente a poboación do planeta a unha pequena aldea de 100 persoas e axustar todos os datos proporcionalmente para ter unha idea clara de como esta imaxinaria minialdea planetaria está habitada por nós. É un documento curioso e moi didáctico. Textos en español.

No comments:

Related Posts with Thumbnails