Sunday, 27 April 2008

Libros e mestres na República

Nestes días que conmemoramos a festa dos libros parécenos moi oportuno un recordo a aquelas persoas que sempre confiaron neles para formar cidadáns libres. Referímonos a tantos mestres e mestras republicanos que os defendían e amaban. É case un deber lembrar como os levaban de pobo en pobo marcando para sempre as vidas dos seus alumnos. Chéganos a información desta serie de vídeos via darle a la lengua.
Parécenos, nas actuais circunstancias, un documento imprescindible.

No comments:

Related Posts with Thumbnails