Thursday, 11 March 2010

Titorial Glog

Informamos a algúns compañeiros das características dos Glogs e están bastante contentos, en principio, coas súas posibilidades. Como comentabamos no post anterior, parécenos unha alternativa moi viable para que o alumnado faga exposicións orais substituíndo ou complementando ás presentacións en PowerPoint. Integra videos, arquivos de son, textos, ligazóns, imaxes, e toda sorte de efectos, fondos e material gráfico.  Compatible con Blogger, proporciona un código html de formato máis pequeno para publicar nun post coa opción de visionado a tamaño completo. Moi intuitivo e dinámico. Gústanos.
Como curiosidade e exemplificación do seu uso atopamos na rede este grupo enteiro de alumnado facendo por parellas pequenas investigacións sobre un mesmo tema utilizando esta ferramenta. Evidentemente os resultados son desiguais e variados, pero penso que é un exemplo moi ilustrativo das posibilidades desta nova opción  2.0 tan aberta e suxestiva.
Abrir unha conta en Glogster e este titorial é todo o que precisamos. Recollimos o titorial en Blog de matemáticas e TIC

2 comments:

Ana María Teresa Lucca said...

Muchas gracias por hacer referencia a una entrada de mi blog aquí (matematics.wordpress.com).
Saludos y espero que el material allí siga siendo de utilidad.

MESTURAS said...

Sí. El tutorial es de mucha utilidad. Muchas gracias. ya le estamos dando la difusión oportuna

Related Posts with Thumbnails