Wednesday, 6 February 2008

Dimas Cuevas II

Para o señor Dimas Cuevas deixando ben claro que non entendemos nin compartimos o seu fino e intelixentísimo sentido do humor.

1 comment:

Oki said...

Eu son a muller que soña que un día non exista ninguén que escriba ningunha desas frases.

Related Posts with Thumbnails