Wednesday, 24 October 2007

Titoría para previr a homofobia nun IES de Madrid

O instituto Duque de Rivas de Madrid é pioneiro na organización dunha titoría para previr a homofobia na comunidade escolar. Nunha entrevista con Joaquín Álvarez, profesor que ten o gran mérito de promover esta interesante iniciativa, fálase de obxectivos tan de sentido común como:

Implementar adecuadamente unha educación sexual, que poña o acento non só na profilaxe, senón tamén na importancia dos afectos, sexan do tipo que sexan.


Falar sobre diversidade afectivo-sexual en todas as etapas do currículo. Traballar a igualdade entre homes e mulleres.
Combater o sexismo e a homofobia.
Explicar a beleza e a grandeza da diversidade. Traballar a Cultura da Non Violencia.

Mostrar referentes positivos de homosexuais e transexuais que contribuíron co seu traballo, ao longo da historia da humanidade, ao desenvolvemento cultural e científico.
.
Facilitar ao profesorado GLBT (gays, lesbianas, Bisexuais, transexuais) mostrarse como tal ante os demais, con respecto exquisito cara ao seu feito diferencial. Escoitar e atender ao alumnado GLBT, que demanden unha atención específica.
Estender as actividades formativas aos proxenitores do alumnado, facilitándolles a realización de cursos e talleres sobre resolución de conflitos con adolescentes, intelixencia emocional, e de orientación afectivo-sexual.

E tamén di:

"A homofobia é unha realidade nas aulas. O insulto que con maior frecuencia se repite en calquera centro educativo, é un epíteto ben coñecido. Hai distintos tipos de homofobia: Ás veces maniféstase dun modo violento, noutras ocasións, de xeito soterrado. O feito de que se siga sen visibilizar a realidade GLBT nos institutos e colexios españois é indicativo de que as sexualidades minoritarias seguen estando estigmatizadas. Moitos mozos e mozas sofren en silencio acoso por orientación sexual e non atopan nin no ámbito educativo nin no ámbito familiar, apoios para saír desa situación. Os dereitos humanos, séguense vulnerando, aquí e agora, en contornos que proclaman como idearios "o desenvolvemento integral do individuo", co silencio cómplice dos compañeiros? de pupitre e o que é máis grave, de responsables (?) educativos, que prefiren mirar para outro lado cada vez que se producen actos homófobos... ". (Fuente Pisando Fuerte)

Esta é a ligazón ao blog da titoría, onde proporcionan referentes positivos da homosexualidade e facilitan un correo para pórse en contacto cos responsables. Nesta ligazón hai unha interesante relación de recursos que proporciona este blog. Aquí podedes descargar o cómic que aparece na ilustración, e nesta ligazón pódese descargar unha unidade didáctica con máis información sobre o tema: películas, literatura, publicacións....en breve ambos documentos estarán a dispor de toda a comunidade escolar. Polo momento, aparte de "Homosexualidade e familia", que xa mencionamos nun post anterior, adquirimos recentemente estas dúas obras "Jim en el espejo" e "Sandra ama a Meike". Seguiremos informando.Só resta felicitar aos responsables desta importante e, sobre todo, necesaria iniciativa.

2 comments:

Anonymous said...

[u][b]Xrumer[/b][/u]

[b]Xrumer SEO Professionals

As Xrumer experts, we possess been using [url=http://www.xrumer-seo.com]Xrumer[/url] quest of a long leisure conditions and recollect how to harness the massive power of Xrumer and adapt it into a Banknotes machine.

We also yield the cheapest prices on the market. Numberless competitors will order 2x or temperate 3x and a lot of the time 5x what we charge you. But we have faith in providing prominent accommodation at a debilitated affordable rate. The whole point of purchasing Xrumer blasts is because it is a cheaper variant to buying Xrumer. So we train to support that mental activity in recollection and outfit you with the cheapest grade possible.

Not just do we cause the unexcelled prices but our turnaround occasion after your Xrumer posting is wonderful fast. We drive have your posting done in the forefront you certain it.

We also produce you with a ample log of affluent posts on contrary forums. So that you can notice for yourself the power of Xrumer and how we get harnessed it to gain your site.[/b]


[b]Search Engine Optimization

Using Xrumer you can trust to realize thousands upon thousands of backlinks exchange for your site. Scads of the forums that your Install you force be posted on have acute PageRank. Having your tie-in on these sites can categorically help build up some top-grade dignity recoil from links and as a matter of fact as well your Alexa Rating and Google PageRank rating owing to the roof.

This is making your put more and more popular. And with this developing in reputation as superbly as PageRank you can keep in view to see your area in effect filthy gamy in those Search Mechanism Results.
Transport

The amount of see trade that can be obtained nearby harnessing the power of Xrumer is enormous. You are publishing your plat to tens of thousands of forums. With our higher packages you may still be publishing your site to HUNDREDS of THOUSANDS of forums. Visualize 1 mail on a popular forum disposition usually enter 1000 or so views, with announce ' 100 of those people visiting your site. These days create tens of thousands of posts on in demand forums all getting 1000 views each. Your freight will go at the end of one's tether with the roof.

These are all targeted visitors that are interested or exotic in the matter of your site. Envision how assorted sales or leads you can succeed in with this colossal loads of targeted visitors. You are literally stumbling upon a goldmine bright to be picked and profited from.

Reminisce over, Above is Money.
[/b]

BECOME ENTHUSIASTIC ABOUT YOUR CHEAPLY DEFAME TODAY:


http://www.xrumer-seo.com

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Related Posts with Thumbnails