Sunday, 15 March 2009

the Black Cab Sessions

blackcab

.Unha idea curiosa: realizar unha gravación na parte de atrás dos populares taxis negros británicos mentres se fai un percorrido polas rúas dalgunha cidade. O reducido espazo limita os recursos escénicos e así se produce unha serie de sobrias gravacións de culto, dunha calidade máis que aceptable na maioría dos casos, que xa son moi populares e poden ser seguidas tanto na súa propia páxina como en You Tube. Tivemos información desta iniciativa no Pais Dixital.

No comments:

Related Posts with Thumbnails