Friday, 27 March 2009

Un video viral que debes ver

Traducimos do País :

…”Hai un vídeo con máis de 3 millóns de visitas que é unha produción pensada para formato viral; titúlase "A vision of students today", e alí pode verse a un grupo de estudantes dunha universidade mostrando os alcances da WEB 2.0, a súa forma de traballar e as enormes diferenzas sociais que impiden o acceso a tecnoloxía de moitísimos mozos no mundo. Versión subtitulada.

Traducimos da Wikipedia.

Un vídeo viral é unha gravación que foi amplamente difundida a través de Internet por publicidade ou por correo electrónico, por blogs e outros sitios web.

Vexamos, pois, ese video…


1 comment:

Anxo said...

Moi interesante Charo, claro que estamos lonxe de incorporar o mundo da tecnoloxía no ensino. Nós, os docentes, os donos do saber, sabemos menos que o noso alumnado. E ademais esforzámonos en non aprender mentres as Administracións de cando en vez lanzan unha medida cara á galería. Que nos mundos de hoxe sigamos ditando apuntamentos para que logo o alumnado repita por escrito sen mirar eses apuntamentos!!! É o que hai. Parabéns para a Biblioteca do ies polas súas propostas anovadoras.

Related Posts with Thumbnails