Saturday, 28 November 2009

Publicidad das antípodas para animar á lectura

Campaña do New Zealand Book Council para promover a lectura e difundir a obra dos seus escritores, como este “Going West” de Maurice Gee. Interesante. A que si?

No comments:

Related Posts with Thumbnails